Vlinder

Joan Kensen, counselor/teacher

Kensen Counseling


Sorry, this information is in dutch only...

Van verlies naar perspectief

“Her en der, overal onder en door en rondom de as, braken de kleine heldergroene sprietjes door de aarde.”

Mijn specialisatie is het helpen bij verlies in de brede zin van het woord en rouwverwerking.

In ieders leven doen zich verliessituaties voor. Sommige daarvan herkennen we direct als verlies, zoals het verlies van een partner door overlijden of echtscheiding, of het verlies van ouders of een kind. Maar ook het verlies van je baan, lichaamsfuncties, het verlaten van de kerk waarin je bent opgegroeid of grote overgangen zoals naar een andere levensfase leiden tot situaties waarin het omgaan met verlies en rouw centraal staat.

Verwerken van verlies en rouw moet je zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen! Weiger onderuit te gaan en kies voor perspectief.Powered by Template Toolkit

Copyright © 2004-2014 Kensen Counseling. Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
Pagina ‘index.html’ laatst gewijzigd op 18 augustus 2006 21:14:15.