Vlinder

Joan Kensen

Kensen Counseling


Curriculum Vitae

Joan Kensen is zelfstandig gevestigd maatschappelijk werker, en als zodanig ingeschreven in het Beroepsregister Maatschappelijk Werkers van de NVMW.

Opleiding
H.B.O. Maatschappelijk werk
Voortgezette opleiding (IVABO), RET, diverse managementcursussen
Voice Dialogue door Joke van der Niet
Verlieskunde door Herman de Mönnink
Bevoegd tot het geven van supervisie en onderwijs

Werkervaring
2 jaar Sociale Dienst
2 jaar leidinggevende Thuiszorg
5 jaar maatschappelijk werk in wooncentrum voor lichamelijk gehandicapten
15 jaar maatschappelijk werk in revalidatiecentrum
Organisatie lezingen en workshops

Specialisaties
Voice Dialogue en VerliesverwerkingPowered by Template Toolkit

Copyright © 2004-2014 Kensen Counseling. Alle rechten voorbehouden.
Deze site is gemaakt met de TT2Site Site Builder.
Pagina ‘cv.html’ laatst gewijzigd op 21 augustus 2006 20:45:00.